English Alphabet - Alfabet angielski

Ten rozdział poświęcony jest zagadnieniom związanym z alfabetem języka angielskiego. Znajdziesz w nim angielski alfabet wraz z wymową poszczególnych liter. Podział na samogłoski i spółgłoski występujące w języku angielskim. Przedstawimy również podstwy wymowy oraz omówimy znaki fonetyczne języka angielskiego.

A
B
C
D
E
F
[eɪ] / [ei]
[biː] / [bi]
[siː] / [si]
[diː] / [di]
[iː] / [i]
[εf] / [ef]
G
H
I
J
K
L
[ʤiː] / [dżi]
[eɪʧ] /[eicz]
[aɪ] / [ai]
[ʤeɪ] / [dżej]
[keɪ] / [kei]
[εɫ] / [el]
M
N
O
P
Q
R
[εm] / [em]
[εn] / [en]
[oʊ] / [ou]
[piː] / [pi]
[kjuː] / [kju]
[ɑɹ] / [er]
S
T
U
V
W
X
[εs] / [es]
[tiː] / [ti]
[juː] / [ju]
[viː] / [vi]
[dʌbljuː] / [dabliu]
[εks] / [eks]
Y
Z
[waɪ] / [łaj]
[zεd] / [zet]
Opracowane na podstawie: wikipedia.org

Wybierz właściwy artykuł:

Phonetic symbols - Symbole Fonetyczne w Języku Angielskim

Phonetic symbols są to tak zwane znaki fonetyczne. Ten artykuł będzie poświęcony znakom fonetycznym występującym w języku angielskim. Znaki te często spotykane są w słownikach i umożliwiają osobie uczącej się języka obcego poznać wymowę danego słowa. Można śmiało powiedzieć iż znajomość znaków fonetycznych jest istotnym elementem nauki języka angielskiego. Osobom dopiero rozpoczynającym naukę angielskiego mogą one sprawić nieco problemów, dlatego też zamieszczamy je na naszej stronie i pokrótce omówimy. Szczególne trudności sprawiają znaki fonetyczne samogłosek.


 

Spółgłoski - Consonants

p

put, pop, post, pick

b

back, book, bid

t

tea, take, travel

d

do, dog, dress

k

car, keep, clock

g

get, go, give

church, match, catch

judge, age, soldier

f

fat, fast, flat

v

view, move, love

θ

thing, thirst, path

ð

this, other, mother

s

soon, since, sister

z

zero, roses, buzz, cause

ʃ

ship, shop, sure, national, mushroom

ʒ

pleasure, vision, casual, usual

h

hot, whole, ahead

m

more, man , sum, number

n

no, neck, neat, sun

ŋ

ring, bring

l

light, look, feel

r

project, right, sorry

j

yet, use, yellow, yearn, uterus

w

wear, work, when,

 

Samogłoski - Vowels

ɪ

pin, kit, bid

 

e

bed, head, said

æ

acces, clamp, black, bad

 

ɒ

copy, doctor, font

 

ʌ

sun, crush, blood

 

ʊ

foot, good, put

 

PC, sleep, feature

 

face, tale, day, break

 

sly, price, time

 

ɔɪ

choice, boy

 

goose, two, blue, group

 

əʊ

yellow, show, no

 

mouth, now

 

ɪə

near, here, weary

 

square, fair, various

 

ɑː

start, father

 

ɔː

thought, law, north, war

 

ʊə

poor, jury, pure

 

ɜː

nurse, stir, learn, refer

 

ə

about, common, standard

 

i

happy, radiate. glorious

u

thank you, influence, situation