Nauka Jezyka Angielskiego Online

Future Perfect Continuous - Angielski Czas Przyszły Dokonany Ciągły


Future Perfect Continuous (Progressive) to angielski czas przyszły dokonany ciągły, jego konstrukcja bardzo przypomina konstrukcję takich czasów jak Present Perfect Continuous czy Past Perfect Continuous z tą tylko różnicą, że czasownik posiłkowy to have stawiany jest po czasowniku modalnym will i we wszystkich osobach przyjmuje on postać have.

By the next Friday they will have been living in London for ten years. -
Od następnego piątku oni będą mieszkali w Londynie już przez dziesięć lat.
Sposób konstrukcji tego czasu jest następujący: po podmiocie (I, You, He, She, It, We, You, They) stawiamy czasownik modalny will, następnie czasownik posiłkowy to have w czasie Future Simple (w tym użyciu nie oznacza on posiadania, przy odmianie przez osoby we wszyskich osobach otrzymamy konstrukcję will have), następnie stawiamy imiesłów bierny czasownika to be (been) oraz czasownik właściwy w postaci imiesłowu czynnego (czasownik z końcówką -ing).

Przykład zdania:

In the June I will have been studying here for 2 years. W czerwcu będę studiował tutaj już od dwóch lat.

Przykład odmiany czasownika to work w czasie Future Perfect Continuous :

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

I will have been working We will have been working
You will have been working You will have been working
He, She, It will have been working They will have been working

Tworzenie imiesłowu czynnego - present participle:

infinitive - bezokolicznik
present participle - imiesłów czynny
play
playing
write
writing
read
reading
drive
driving
sit
sitting
eat
eating

Na uwagę zasługują czasowniki write i drive które reprezentują grupę czasowników zakończonych na samogłoskę (vowel) e. W przypadku takich czasowników tworząc imiesłów czynny odcinamy e i dodajemy końcówkę ing. Inny przypadek to czasownik sit gdzie podwajamy występującą na końcu spółgłoskę (consonant) t.

Ogólne zasady tworzenia formy czasownik + ing:

Jeżeli czasownik kończy się... Present Participle tworzymy poprzez... Przykłady
1 samogłoską + 1 spółgłoską podwojenie ostatniej spółgłoski + dodanie ing na końcu

sit - sitting
swim - swimming
hit - hitting
get - getting

1 samogłoską + 1 spółgłoską + E usuwamy końcówkę E + dodajemy ing na końcu come - coming
lose - losing
live - living
w inny sposób dodajemy ing. say - saying
go - going
walk - walking

 

BUDOWA ZDAŃ

A. Twierdzenia:

Twierdzenia buduje się w następujący sposób:

WILL + HAVE + BEEN + PRESENT PARTICIPLE (czasownik + -ing)

I, We, You, They + will have been + Present Participle (czasownik z końcówką ing)
He, She, It + will have been + Present Participle (czasownik z końcówką ing)

Przykłady zdań:

I will have been sleeping.
You will have been sleeping.
He will have been sleeping.
She will have been sleeping.
It will have been sleeping.
We will have been sleeping.
You will have been sleeping.
They will have been sleeping.

B. Przeczenia:

Przeczenia w czasie Future Perfect Continuous tworzymy poprzez wstawienie partykuły przeczącej not pomiędzy czasownik modalny will i czasownik posiłkowy have. Możemy również używać skróconych form will not = won't. Całość konstrukcji zdań przeczących obrazuje poniższa tabelka.

WILL + NOT + HAVE + BEEN + PRESENT PARTICIPLE (czasownik + -ing)

I, We, You, They +will + not + have + been + Present Participle (czasownik z końcówką ing)
He, She, It +will + not + have + been + Present Participle (czasownik z końcówką ing)

Przykłady zdań:

I will not have been sleeping.
You will not have been sleeping.
He will not have been sleeping.
She will not have been sleeping.
It will not have been sleeping.
We will not have been sleeping.
You will not have been sleeping.
They will not have been sleeping.

C. Pytania:

Aby utworzyć pytanie w czasie Future Perfect Continuous należy przestawić poprzez inwersję czasownik modalny-operator will przed podmiot zgodnie z poniższą konstrukcją:

WILL + SUBJECT + HAVE + BEEN + PRESENT PARTICIPLE (czasownik + -ing)

Gdzie Subject oznacza podmiot: I, You, He, She, It, We, You, They.

Will I, We, You, They + have + been + Present Participle (czasownik z końcówką ing) ?
Will He, She, It + have + been + Present Participle (czasownik z końcówką ing) ?

Przykłady zdań:

Will I have been sleeping?
Will You have been sleeping?
Will He have been sleeping?
Will She have been sleeping?
Will It have been sleeping?
Will We have been sleeping?
Will You have been sleeping?
Will They have been sleeping?

D. Tworzenie form skróconych

W języku angielskim mamy możliość tworzenia form skróconych wedle poniższego schematu.

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

I will not have I won't have We will not have We won't have
You will not have You won't have You will not have You won't have
He, She, It will not have He, She, It won't have They will not have They won't have

 

ZASTOSOWANIE CZASU

Czasu Future Perfect Continuous używamy gdy:

1. chcemy wyrazić, że w określonym momencie w przyszłości zakończy się okres trwania jakiejś czynności. Używamy w tym celu takich określników czasu jak: "For five minutes," "For two weeks," "In the Friday", By the next Sunday". W przypadku Future Perfect Continuous w odróżnieniu od Present Parfect Continuous okres trwania czynności zakończy się w ustalonym punkcie przyszłości lub tuż przed nim.

They will have been talking for over an hour by the time Thomas arrives.
She is going to have been working at that company for three years when it finally closes.
James will have been teaching at the university for more than a year by the time he leaves for Asia.
How long will you have been studying when you graduate?
We are going to have been driving for over three days straight when we get to Anchorage.
A: When you finish your English course, will you have been living in New Zealand for over a year?
B: No, I will not have been living here that long.


2. Future Perfect Continuous używa się również do pokazania skutków i efektów czynności wyrażonej w tym czasie na inną czynność, która nastąpi w przyszłości.

Jason will be tired when he gets home because he will have been jogging for over an hour.
Claudia's English will be perfect when she returns to Germany because she will have been studying English in the United States for over two years.
Tammy will be very tired when she comes home, because she will have been flying over 24 hours.

Pamiętaj aby nie stosować Future Perfect Continuous z tzw. Non-Continuous Verbs/ Mixed Verbs! (like, love, hate, need, prefer, know, realise, suppose, mean, understand, belive, remember, belong, fit, contain, seem). Oczywiście od tej reguły istnieją pewne odstępstwa i wyjątki o których już w innym artykule.

Pamiętaj aby nie używać Future Perfect Continuous z Time Clauses (when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless, etc.) zamiast Future Continuous stosujemy wtedy , Present Perfect Continuous.

OKREŚLNIKI CZASU

for two hours
przez dwie godziny
in the Friday
w piątek (minie)
by the next Sunday
w przyszła Niedzielę minie, od przyszłej Niedzieli
by the next week
w przyszłym tygodniu minie, od przyszłego tygodnia

Bibliografia: Podręczna Gramatyka Angielska, Jerzy H. BIK, GRANPOK SYTEM 330 Grammar Topics Englishpage.com


Najnowsze odcinki wideokursu angielskiego na Youtube


a próbował ktoś

a próbował ktoś rozwiązywać testy w książce Angielski CZasy gramatyczen w testach? Bo wlasnie zastanwiaam sie czy kupic. Slyszalam duzo dobrego o tej ksiazce, zastanawiam sie tylko, czy na pewno dam rade sie z nią zmierzyć ;)

kalinda, pon., 12/17/2012 - 10:38
pauli

bardzo fajne ale jak już zauważyli są drobne błędy

Anonim, śr., 01/20/2010 - 18:29
W pierwszym zdaniu w tabeli

W pierwszym zdaniu w tabeli z zaztosowaniem napisano przyklad : "or over an hour by the time Thomas arrives" a pod tabelą już: Pamiętaj aby nie używać Future Perfect Continuous z "by the time" .....
No pieknie :P

Anonim, wt., 12/22/2009 - 20:25
"In the Friday" ???

chyba raczej "on Friday"

Anonim, pon., 05/25/2009 - 21:21
Bardzo przystępnie

Bardzo przystępnie przedstawiliście opis zasad gramatyki angielskiej.
Zastosowane przykłady zdań pozwalają wyczerpująco zrozumieć to, co uczący się powinien wiedzieć. Brawo!!! amatuszczak

andmat, wt., 12/15/2009 - 06:37


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej