Nauka Jezyka Angielskiego Online

Present Perfect Continuous - Angielski Czas Teraźniejszy Dokonany Ciągły


Present Perfect Continuous (Progressive) to angielski czas teraźniejszy dokonany ciągły, jest on czasem podobnym do Present Perfect Simple co powoduje, że wielu uczących się języka angielskiego szczególnie w początkowym etapie ma spore trudności w rozróżnieniu zastosowań obu tych czasów. Najogólniej czas ten stosuje się gdy mówimy o wydarzeniach, które właśnie się zakończyły oraz gdy mamy namacalne efekty.

The ground is wet. It has been raining. - Ziemia jest mokra. Właśnie padał deszcz.

Sposób konstrukcji tego czasu polega na postawieniu po podmiocie czasownika posiłkowego to have (odpowiednio odmienionego w czasie Present Simple) następnie imiesłowu biernego czasownika to be (been) oraz czasownika właściwego w postaci imiesłowu czynnego (czasownik z końcówką -ing).

Przykład zdania:

You have been waiting here for two hours. Czekałeś tutaj od dwóch godzin.

Przykład odmiany czasownika TO BE w czasie przeszłym :

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

I have been writing We have been writing
You have been writing You have been writing
He, She, It has been writing They have been writing

Tworzenie imiesłowu czynnego - present participle:

infinitive - bezokolicznik
present participle - imiesłów czynny
play
playing
write
writing
read
reading
drive
driving
sit
sitting
eat
eating

Na uwagę zasługują czasowniki write i drive które reprezentują grupę czasowników zakończonych na samogłoskę (vowel) e. W przypadku takich czasowników tworząc imiesłów czynny odcinamy e i dodajemy końcówkę ing. Inny przypadek to czasownik sit gdzie podwajamy występującą na końcu spółgłoskę (consonant) t.

Ogólne zasady tworzenia formy czasownik + ing:

Jeżeli czasownik kończy się... Present Participle tworzymy poprzez... Przykłady
1 samogłoską + 1 spółgłoską podwojenie ostatniej spółgłoski + dodanie ing na końcu

sit - sitting
swim - swimming
hit - hitting
get - getting

1 samogłoską + 1 spółgłoską + E usuwamy końcówkę E + dodajemy ing na końcu come - coming
lose - losing
live - living
w inny sposób dodajemy ing. say - saying
go - going
walk - walking

 

BUDOWA ZDAŃ

A. Twierdzenia:

Twierdzenia buduje się w bardzo prosty sposób łącząc

HAVE/HAS + BEEN + PRESENT PARTICIPLE (czasownik + -ing)

I, We, You, They + have been + Present Participle (czasownik z końcówką ing)
He, She, It + has been + Present Participle (czasownik z końcówką ing)

Przykłady zdań:

I have been sleeping.
You have been sleeping.
He has been sleeping.
She has been sleeping.
It has been sleeping.
We have been sleeping.
You have been sleeping.
They have been sleeping.

B. Przeczenia:

Przeczenia w czasie Present Perfect Continuous tworzymy poprzez wstawienie partykuły przeczącej "not" pomiędzy odpowiednio odmienioną formę czasownika posiłkowego to have, a imiesłów bierny czasownika to be przyjmujący postać been.

HAVE/HAS + NOT + BEEN + PRESENT PARTICIPLE (czasownik + -ing)

I, We, You, They + have + not + been + Present Participle (czasownik z końcówką ing)
He, She, It + has + not + been + Present Participle (czasownik z końcówką ing)

Przykłady zdań:

I have not been sleeping.
You have not been sleeping.
He has not been sleeping.
She has not been sleeping.
It has not been sleeping.
We have not been sleeping.
You have not been sleeping.
They have not been sleeping.

C. Pytania:

Pytania towrzymy opierając się na regule inwersji tzn. przestawienia odpowiednio odmienionej formy czasownika posiłkowego to have (have/has) przed podmiot.

HAVE/HAS + SUBJECT + BEEN + PRESENT PARTICIPLE (czasownik + -ing)

Gdzie Subject oznacza podmiot: I, You, He, She, It, We, You, They.

Have I, We, You, They + been + Present Participle (czasownik z końcówką ing) ?
Has He, She, It + been + Present Participle (czasownik z końcówką ing) ?

Przykłady zdań:

Have I been sleeping?
Have You been sleeping?
Has He been sleeping?
Has She been sleeping?
Has It been sleeping?
Have We been sleeping?
Have You been sleeping?
Have They been sleeping?

D. Tworzenie form skróconych

W języku angielskim mamy możliość tworzenia form skróconych wedle poniższego schematu.

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

I have not I haven't We have not We haven't
You have not You haven't You have not You haven't
He, She, It has not He, She, It hasn't They have not They haven't

 

ZASTOSOWANIE CZASU

Czasu Present Perfect Continuous używamy gdy:
1. mówimy o czynności, która rozpoczęła się w przeszłości, trwała w sposób nieprzerwany do chwili obecnej i albo dalej ma miejsce albo właśnie się zakończyła w momencie gdy o niej mówimy. Często w tym użyciu stosuje się takie wyrażenia pomocnicze jak how long..?, for, since.

They have been talking for the last hour.
She has been working at that company for three years.
What have you been doing for the last 30 minutes?
James has been teaching at the university since June.
We have been waiting here for over two hours!

2. Present Perfect Continuous używa się nie tylko do wyrażania trwania czynności przez jakiś okres czasu do chwili obecnej, ale również w sposób bardziej ogólny do opisania tego co się ostatnio wydarzyło i ma namacalne efekty w chwili obecnej. Np. gdy widzimy mokrą drogę, chmury możemy powiedzieć: It has been raining for three hours. - Pada/Padało od 3 godzin. (czynność może trwać dalej). Czas Present Perfect Continuous skupia się bardziej na opsie samej czynności niż jej skutków co odróżnia do od czasu Present Perfect Simple. Have you been smoking?
/' powyższe pytanie sugeruje, że osoba do której się zwracamy śmierdzi dymem papierosowym'/

She has been watching too much television lately.

Pamiętaj aby nie stosować Present Perfect Continuous z tzw. Non-Continuous Verbs/ Mixed Verbs! (like, love, hate, need, prefer, know, realise, suppose, mean, understand, belive, remember, belong, fit, contain, seem). Oczywiście od tej reguły istnieją pewne odstępstwa i wyjątki o których już w innym artykule.

OKREŚLNIKI CZASU

since Monday
od Poniedziałku
for two weeks
przez dwa tygodnie
How long...?
Jak długo.../Przez jak długi czas...?


Bibliografia:
Podręczna Gramatyka Angielska, Jerzy H. BIK, GRANPOK SYTEM
330 Grammar Topics
Englishpage.comNajnowsze odcinki wideokursu angielskiego na Youtube


?

to to jest wkońcu dobrze zrobione źle ?

Anonim, śr., 05/05/2010 - 15:07
przyklad....it have been

przyklad....it have been ...a moze it has been ? poprawcie bledy bo zamieszacie ludziom w glowach

Anonim, pt., 01/29/2010 - 09:47
poprawione

poprawione

admin, pt., 07/18/2014 - 19:08
przestancie sie

przestancie sie wyzywac....strona fajna i juz;0

Anonim, czw., 12/10/2009 - 19:23
Kurwa sami wchodzicie na tą

Kurwa sami wchodzicie na tą strone zeby cos się dowiedziec ale jak umiecie to poco wchodzicie i komentujecie a wy lepszą strone zrobicie?

Anonim, czw., 12/10/2009 - 15:47
buuu

hihi

Anonim, śr., 12/09/2009 - 17:48
"dokonany"

To nie jest czas dokonany, jak w tytule. Skoro - cytuję: "mówimy o czynności, która rozpoczęła się w przeszłości, trwała w sposób nieprzerwany do chwili obecnej i albo dalej ma miejsce" to samo mówi przez sie, że nie jest to czas dokonany.

Anonim, czw., 10/01/2009 - 16:15
.heh.

małe błędy
ale poza tym to nawet nawet

<33

Anonim, wt., 04/21/2009 - 18:27
ale fajnie

huje z was nc nie umiecie

Anonim, śr., 02/11/2009 - 15:49


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej