Nauka Jezyka Angielskiego Online

Części Mowy - The parts of speech - w języku angielskim


W języku angielskim tradycyjnie wyróżniamy 8 części mowy (the parts of speech)są to: czasownik (the verb), rzeczownik (the noun), zaimek (the pronoun), przymiotnik (the adjective), przysłówek (the adverb), przyimek (the preposition, spójnik (the conjunction), wykrzyknik (the interjection).

Każda część mowy określa w jaki sposób dane słowo jest używane. Mogą bowiem występować takie same słowa będące jednocześnie kilkoma częściami mowy. Przykład:

Books are made of ink, paper, and glue. - Książki są zrobione z tuszu, papieru i kleju.

W powyższym zdaniu book jest rzeczownikiem.

Deborah waits patiently while Bridget books the tickets. - Deborah czeka cierpliwie aż Bridget zarezerwuje bilety.

W powyższym przykładzie book jest czasownikiem w czasie Present Simple.

Kolejne artykuły w tym rozdziale wyjaśnią po krótce każdą z angielskich części mowy.


Najnowsze odcinki wideokursu angielskiego na YoutubeDołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej