Nauka Jezyka Angielskiego Online

Compound Adjectives


Compound Adjectives to w języku angielskim złożenia składające się z więcej niż jednego morfemu będące przymiotnikami modyfikującymi znaczenie rzeczowników. Niektóre compound adjectives tworzy się przy użyciu pauzy (tzw. hyphen -) a inne nie. Składniki w compound adjectives znajdujące się po lewej stronie ograniczają znaczeniowo te znajdujące się po prawej, np. "the dark-green dress" gdzie dark ogranicza przymiotnik green określający rzeczownik dress i otrzymujemy ciemnozielona sukienka.

Comound Adjectives w których nie występuje hyphen(-) nazywamy: Solid compound adjectives. Przykład takich przymiotników to: downtown (w centrum), northwest (północno-zachodni), etc.

Najprostszą regułą jest, że hyphen występuje w przypadku Compound Adjectives występujących przed rzeczownikami, natomiast po rzeczownikach dla tego samego złożenia nie stosuje się pauzy (hyphen). Oczywiście istnieją odstępstwa od tej reguły! Głównym celem stosowania bowiem hyphen jest zaznaczenie czytelnikowi tekstu, że dane złożenie przymiotników jest Compound Adjectives, a nie jedynie parą sąsiadujących ze sobą przymiotników.

Przykłady (przed rzeczownikiem): Przykłady (po rzeczowniku):
Brown-eyed girl. Brązowooka dziewczyna. The girl was brown eyed. Dziewczyna była brązowooka.
Fur-lined coat.   The coat was fur lined.  
Tone-deaf violinist. Niemuzykalny skrzypek. The violinist was tone deaf. Skrzypek był niemuzykalny.

WYJĄTKI OD POWYŻSZEJ REGUŁY

1. Nie używaj hyphen po przysłówku zakończonym na -ly.
Examples:
Freshly painted wall
Sickly sweet odor

2. Nie używaj hyphen w połączeniu z stopniem wyższym [comparative (-er)] oraz stopniem najwyższym [superlative (-est)].
Examples:
Better sounding speakers
Oldest surviving member

3. Nie używaj hyphen w przypadku terminów chemicznych.
Examples:
Codeine phosphate solution
Monomethyl ether compound

4. Nie używaj hyphen w przypadku złożeń gdzie na drugim miejscu znajduje się liczba, litera.
Examples:
Section 8 discharge
Type A personality

5. Nie używamy hyphen gdy jesteśmy pewni, że nie istnieje możliwość wystąpienia dwuznaczności znaczenia złożenia.
"a Sunday morning walk"

POCHODZENIE COMPOUND ADJECTIVES

Hyphenated compound adjectives mogą być tworzone z:

1. przymiotników poprzedzających rzeczownik:
"Round table" → "round-table discussion"
"Blue sky" → "blue-sky law"
"Red light" → "red-light district"

2. czasownika poprzedzającego przymiotnik lub przysłówek
"Feel good" → "feel-good factor"
"Buy now, pay later" → "buy-now pay-later purchase"

3. czasownika poprzedzającego przyimek
"Stick on" → "stick-on label"
"Walk on" → "walk-on part"
"Stand by" → "stand-by fare"

4. przymiotnika poprzedzającego rzeczownik zakończony na -d, -ed jako konstrukcja past-participle, używane przed innym rzeczownikiem
"loud-mouthed hooligan"
"middle-aged lady"
"rose-tinted glasses"

5. przymiotnika, przysłówka, rzeczownika poprzedzającego present participle
"an awe-inspiring personality"
"a long-lasting affair"
"a far-reaching decision"

 


Bibliografia: wikipedia.org

Najnowsze odcinki wideokursu angielskiego na YoutubeDołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej