Nauka Jezyka Angielskiego Online

CAN, COULD, BE ABLE TO DO


CAN:

 1. czasownik modalny
 2. oznacza w języku polskim "móc", "potrafić"
  I can - Ja mogę, You can - Ty możesz, He can - On może, ...

 3. służy do wyrażania możliwości zrobienia czegoś lub umiejętności wykonywania czegoś przez kogoś

  We can see the mountain from our house. - Widzimy góry z naszego domu. (Możemy zobaczyć góry z naszego domu.)
  He can play violin. - On gra na skrzypcach. (On potrafi grać na skrzypcach.)   


 4. forma przecząca to cannot=can't
 5. forma przeszła "can" to could
 6. po czasowniku "can" podobnie jak po innych czasownikach modalnych stawiamy czasownik w bezokoliczniku: CAN + INFINITIVE
 7. zamiast "can" można stosować również zwrot to be able to do sth - często jednak "can" jest dużo bardziej naturalne w użyciu

  We are able to see the mountain from our house. - Możemy zobaczyć góry z naszego domu.  

(BE) ABLE TO DO STH:

Ze względu na to, że "can" posiada tylko formę teraźniejszą (can) i przeszłą (could) wyrażenie "to be able to do sth" jest konieczne w użyciu do wyrażenia słowa "móc" w innych konstrukcjach gramatycznych. Zwrot "to be able to do sth" oznacza tyle co: być w stanie coś zrobić, potrafić coś, móc coś zrobić. Czyli jak widzimy znaczenie jest bardzo podobne do słowa "can". W czasie teraźniejszym can jest bardziej powszechne. Jednak konstrukcję "to be able to do sth" używamy w takich konstrukcjach jak:

 1. haven't been able to do sth (w innych czasach niż czas teraźniejszy prosty)
 2. might be able to do sth (wraz z innymi czasownikami modalnymi niż "can")
 3. must be able to do sth, etc.

W czasie przeszły możemy używać zarówno could jak i (be) able to do sth. Poniżej omawiamy różnicę:

could

was/were able to do sth

odnosi się do sytuacji ogólnych z przeszłości odnosi się do konkretnych przypadków, sytuacji mających miejsce w przeszłości

COULD:

 1. to forma przeszła czasownika modlanego "can"
 2. oznacza tyle co mniej więcej "mógł", "potrafił" - często opisuje ogólną sytuację z przeszłości, np.

  My father could play violin. - Mój ojciec potrafił grać na skrzypcach.

 3. stosuje się w pytaniach grzecznościowych gdy kogoś o coś prosimy:

  Could you tell me how can I get to the market square? - Czy mógłbyś mi powiedzieć jak mogę dostać się do rynku?


Bibliografia: Podręczna Gramatyka Angielska, Jerzy H. BIK, GRANPOK SYTEM English Grammar in Use, Cambridge University Press Englishpage.com


Najnowsze odcinki wideokursu angielskiego na Youtube


Extra :)

Przydało sie bardzi. Dziękuje

Anonim, wt., 02/16/2010 - 15:31
Super!

Bardzo mi sie przydało ze sprawdzianu 5 jedyna z klasy ;qq

Anonim, ndz., 01/10/2010 - 20:28
ED

ED

Anonim, wt., 05/05/2009 - 16:39


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej