Warning: INSERT command denied to user 'server915446_crib'@'10.199.210.81' for table 'angielski_watchdog' query: INSERT INTO angielski_watchdog (uid, type, message, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '<em>Creating default object from empty value</em> w pliku <em>/home/server915446/ftp/migracja/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.module</em>, linia <em>1388</em>.', 0, '', 'http://angielski.crib.pl/category/tagi/past-participle', '', '3.235.65.220', 1664719148) in /home/server915446/ftp/migracja/public_html/includes/database.mysql.inc on line 172
Past Participle | Angielski - Nauka języka angielskiego online.

Nauka Jezyka Angielskiego Online

Past Participle
warning: Creating default object from empty value in /home/server915446/ftp/migracja/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
PAST PARTICIPLE

W tym artykule omówimy problematykę tzw. Past Participle. Popularnie nazywany jest on tzw. III formą lub formą "-ed". Czym więc jest Past Participle?

Past Participle jest to tak naprawdę imiesłów bierny stosowany głównie do konstrukcji zdań w czasach Perfect. Oprócz Past Participle w języku angielskim istnieje również tzw. Present Participle - Imiesłów Czynny (czasownik + ing). Jak zapewne zauważyłeś słowo "Participle" w języku angielskim oznacza ni mniej ni więcej "imiesłów przymiotnikowy".

Kiedy używamy Past Participle?

Active Voice and Passive Voice - Strona Czynna i Strona Bierna

W tym artykule omówiona zostaną tzw. strony gramatyczne jakie występują w języku angielski. W języku angielskim mamy do czynienia podobnie jak w języku polskim z dwoma stronami gramatycznymi:

  1. ACTIVE VOICE - Strona czynna
  2. PASSIVE VOICE - Strona bierna


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej