Nauka Jezyka Angielskiego Online

PAST PARTICIPLE


W tym artykule omówimy problematykę tzw. Past Participle. Popularnie nazywany jest on tzw. III formą lub formą "-ed". Czym więc jest Past Participle?

Past Participle jest to tak naprawdę imiesłów bierny stosowany głównie do konstrukcji zdań w czasach Perfect. Oprócz Past Participle w języku angielskim istnieje również tzw. Present Participle - Imiesłów Czynny (czasownik + ing). Jak zapewne zauważyłeś słowo "Participle" w języku angielskim oznacza ni mniej ni więcej "imiesłów przymiotnikowy".

Kiedy używamy Past Participle?

1. Do tworzenia zdań w czasach Perfect:
I have learnt English. - Uczyłem się angielskiego.

2. Past Participle stosujemy również do tworzenia strony biernej:
The office was cleaned. - Biuro zostało posprzątane.

3. Trzecie użycie Past Participle to zastosowanie go jako przymiotnika:
He had a broken arm. - On miał złamaną rękę (ramię).

Poniżej prezentujemy schemat tworzenia regularnych III form czasownika stosowanych przy konstrukcji zdań w czasie Present Perfect.

Jeżeli czasownik kończy się...
W 3 os. liczby pojedyńczej przyjmuje postać.
Przykład
Tłumaczenie
e
dodajemy końcówkę -D
live - lived
żyje -żył
spółgłoska + y
zamieniamy y na i oraz dodajemy -ED
cry - cried
płacze - płakał
1 samogłoska + 1 spółgłoska
(ale nie w,y)
podwajamy spółgłoskę i dodajemy -ED
tap - tapped
stuka - stukał
w innych przypadkach
dodajemy końcówkę -ED
boil - boiled
gotuje - gotował

 

Istnieje również sporo czasowników od których w sposób nieregularny tworzymy Past Participle. Listę takich czasowników znajdziesz na naszej stronie pode tym linkiem: Nieregularne Past Participle. Ciekawostka W języku tak zwanym: Old English - Staro Angielskim Past Participle był tworzony w nieco inny sposób. Poniżej podamy przykład konstrukcji Past Participle w staroangielskim - może ci się to przydać gdybyś np. czytał jakąś książkę pisaną Old English. 1. w innym przypadku Past Participle poprzedzano prefiksem (prefix) to jest przedrostkiem ge- analogicznie jak występuje to obecnie w językach germańskich takich jak Niemiecki czy Holenderski.

Najnowsze odcinki wideokursu angielskiego na Youtube


Małe powtarzanko przed

Małe powtarzanko przed egzaminem ;)

Anonim, czw., 01/14/2010 - 19:47
kocham jadzkę

kocham jadzkę

Anonim, ndz., 12/27/2009 - 19:45
:P

ale cipy zwas :P

Anonim, ndz., 12/27/2009 - 19:44
angielski

dzięki za te nieregularne czsowniki

Anonim, czw., 12/10/2009 - 18:05
oleczka

dzieki;p
wreszcie skumalam:*

Anonim, ndz., 11/22/2009 - 14:13
dajanka t.;*

dzięki;* wreszcie zakumałam

Anonim, śr., 06/03/2009 - 15:32
past paticiple

past paticiple

Anonim, wt., 03/31/2009 - 16:48


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej