Nauka Jezyka Angielskiego Online

EGZAMIN USTNY POZIOM PODSTAWOWY - matura z angielskiego - KRYTERIA OCENIANIA


Zadanie 1. Rozmowy sterowane
Zadanie 2. Rozmowa na podstawie ilustracji
A.
Uzyskiwanie,
udzielanie
informacji
B.
Relacjonowanie
wydarzeń
C.
Negocjowanie
Opisywanie ilustracji
Wyrażanie opinii
0 – 3 pkt
0 – 3 pkt
0 – 3 pkt
0 – 2 pkt
0 – 4 pkt
Umiejętności językowe zaprezentowane w zadaniach 1. i 2.
0 – 5 pkt


SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA NA POZIOMIE PODSTAWOWYM
Zadanie 1. Rozmowy sterowane
– uzyskiwanie, udzielanie informacji, relacjonowanie wydarzeń, negocjowanie:
1 pkt – komunikat kompletny, zgodny z poleceniem,
0 pkt – brak komunikacji, komunikat niezrozumiały, niezgodny z poleceniem lub niekompletny.
Uwaga! Opis każdej sytuacji składa się z trzech podpunktów. Ocenie według powyższych kryteriów podlega realizacja każdego podpunktu w każdej z trzech sytuacji.
Zadanie 2. Rozmowa na podstawie ilustracji
– opisywanie ilustracji:
2 pkt – pełny opis ilustracji, zachowujący logiczny porządek,
1 pkt – niepełny opis ilustracji i / lub brak logicznego porządku,
0 pkt – brak wypowiedzi lub opis niezgodny z ilustracją,
– wyrażanie opinii:
2 pkt – odpowiedź pełna, zgodna z treścią zadanego pytania,
1 pkt – odpowiedź niepełna i / lub częściowo odbiegająca od treści zadanego pytania,
0 pkt – brak odpowiedzi lub odpowiedź w znacznym stopniu odbiegająca od treści zadanego pytania.
Uwaga! Ocenie, według powyższych kryteriów, podlega odpowiedź na każde z dwóch pytań o opinię.
Umiejętności językowe zaprezentowane w zadaniach 1. i 2. oceniane łącznie:
5 – 4 pkt – dobry poziom znajomości słownictwa i struktur językowych, nieliczne błędy językowe, wypowiedź płynna, poprawna wymowa i intonacja,
3 – 2 pkt – zadowalający poziom znajomości słownictwa i struktur językowych, liczne błędy językowe, zakłócenia w płynności wypowiedzi, błędy w wymowie i intonacji,
1 – 0 pkt – bardzo ograniczona znajomość słownictwa i struktur językowych, bardzoliczne błędy językowe, brak płynności wypowiedzi, liczne błędy w wymowie i intonacji.
Uwaga! Jeżeli zdający przystąpił do realizacji tylko jednego z zadań może otrzymać maksymalnie 3 pkt za umiejętności językowe.


Najnowsze odcinki wideokursu angielskiego na Youtube


jaja na brode

najpierw jaja na brode i zadowalający masaz gardla

Anonim, wt., 05/11/2010 - 19:33
Anal czy Oral ?...

najpierw anal potem oral o!

Anonim, wt., 05/26/2009 - 10:59
nogi na pagony i harashot

nogi na pagony i harashot

Anonim, sob., 11/21/2009 - 15:18


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej